Súhrnný medicínsky
test zdravia profesionálom

Praktická ambulancia pre dospelých. Ambulancia detoxikačnej medicíny a akupunktúry.


„Na to, aby ste sa uzdravili, nemusíte najprv ochorieť ...”

MUDr. Ján Šimko

Poskytujeme

Poskytujeme

diagnostiku, liečbu, riadenú a kontrolovanú detoxikáciu organizmu od toxínov.

 

Skorá diagnostika a liečba

závažných, ťažko liečiteľných chorôb, 
pred príznakom klinických a laboratórnych nálezov

Poskytujeme komplexné vyšetrenie, skorú diagnostiku lekárom, kontrolovanú liečbu chronických, závažných, ťažko liečiteľných a diagnostikovatelných chorôb.

Prioritou je profit pacienta, upresnenie diagnózy, postupná liečba s dlhodobou kontrolou stavu lekárom. Pri liečbe používame kombinovaný systém s aplikáciou rezonančných, holograficky modelovaných prípravkov /Dr. Jonáš, kvapkové a tbl. formy/ injekčna MD kolagenová liečba do akupunktúrnych bodov, akupunktúrna liečba, celotelová elektroliečba, Zapper/frekvenčná liečba/manipulačná liečba- mäkké techniky.

Liečba je zameraná na akútne a chronické obtiaže, aj ako podporná liečba pri ťažkých ochoreniach-nádorových, srdce, metabolických, reumatických, poúrazové  a pooperačne stavy.

Športové urazí, podstatne zrýchlenie liečby a regenerácie šľachových, svalových, kĺbnych postihnutí.

Podstatou diagnostiky a liečby je metóda Dr. Volla známa ako EAV – ktorú poznáme viac než 100 rokov. Moderné využitie a zdokonaľovanie techniky a presnosti merania umožňuje špeciálny prístroj a metóda nazývaná vegetatívny funkčný test. Liečiva sú špeciálne preparáty ošetrené holograficky, čím sa liečba stáva pre pacienta veľmi pohodlnou.

Pamätajme zázraky sa nedejú ale podstatné zlepšenie stavu je možné. Výsledkom je vysoká účinnosť liečby.

Využite nový systém liečby s minimálnym, vedľajším účinkom na organizmus.

 

Vaše zdravie - Koronaro virus 2020

Vzhľadom na tohoročnú nepriaznivú situáciu, zhoršenú koronarovírusom do maximálne ohrozenej skupiny občanov patria osoby: Staršie ako 60r.,chorí pac. s chronicitou: diabetici ,chron. ľadvinové, kardiovaskul. pľúcne, onkolog. ochorenia.

Podľa doteraz známych informácii o koronavíruse je možné očakávať v ďalšom období 1-2 rokov reinfekcie, aj keď menšieho rozsahu.

Dokázané pretrvávanie vírusu v krvi je ešte 50 dní po negat. teste. Zvlášť nás budú ohrozovať bezpríznakový prenášači.

Aj po objavení vakcíny proti koronarovírusu bude potrebné u zvlášť ohrozených skupín pac.pracovať na zvýšení odolnosti organizmu v priebehu roka.

Posledné, odborné  informácie hovoria  v prípade smrteľného priebehu  o bakteriálnom zápale pľúc vyvolanom pneumokom, stafylokokom ,aj s trvalým poškodením tkaniva pľúc.

Odporúčame preto využívať komplexnú  celoročnú podporu organizmu-očkovanie: proti vírusu, proti bakter.och.dýchacieho systému a cielenú detoxikáciu jednotlivých orgánových systémov pod dohľadom lekára.

Vhodné obdobie: Začiatok mesiaca august - september v danom roku.

K zlepšeniu Vášho zdravia je potrebná úzka súčinnosť pacienta a lekára. Výsledkom je zlepšený zdravotný stav, dlhší život, menej krízových situácii vo Vašich rodinách.

 

JE DOKÁZANÉ, ŽE KORONAVÍRUS  ATAKUJE NAJMÄ ĽUDÍ S OSLABENOU IMUNITOU, A HLAVNE ĽUDÍ S UŽ EXISTUJÚCIM CHRON. OCHORENÍM.,

CESTA K PREŽITIU: PRI PREDPOKLADANEJ RECIDÍVE OCHORENIA.

1.KROK-DETOX-POSILNENIE IMUNITNÉHO SYST.PAC. ZAČIATOK 8-9 mesiac v roku/ každoročne/.

V liečbe používame špeciálne cielene preparáty pre posilnenie najviac postihnutých orgánov/ srdce, pľúca, ľadviny, tráviace orgány, mozog/.

Aj v prípade že pacient prekoná nákazu vírusom, výsledkom liečby je podstatné zmiernenie následných, ťažkostí organizmu.

2.KROK AK BUDE K DISPOZÍCII VAKCÍNA NA KORONAVÍRUS -očkovať.

3.KROK OČKOVAŤ VAKCÍNOU PROTI BAKTERIÁLNYM INFEKTOM.

Nové poznatky 4/2020-VÍRUS SPÔSOBUJE SMRŤ AJ EMBOLIZÁCIU V  ZÁKLADNÝCH orgánoch tela: Pľúca ,srdce, tráviace, močové ústrojenstvo, centrálny nervový systém-následkom sú/NÁHLE ÚMRTIA,/.

U mnohých pac.po prekonaní vírusovej infekcie ostávajú trvalé zmeny na pľúcnom tkanive so zlou prognózou a rozvojom ochorenia.

 DETOXIKÁCIA ORG. u chronicky chorých pacientov je potrebné urobiť  1 x  ročne, cielene sa zamerať

na vážne postihnutie orgánových systémov-PĽÚCA, SRDCE, ĽADVINY, PEČEŇ.

Vírusy mutujú a tak telo nie je schopné vyvinúť si permanentnú odolnosť.

Pandémia COVID-19 POZMENILA AJ LIEČBU ONKOLOG. PAC.-Tí, ktorí majú aktívne  ochorenie, alebo sú v aktívnej onkologickej liečbe majú všeobecne slabší imunitný systém, preto sú vo vyššom riziku, aj keď sú napr.-v mladšom veku.

PREVENTÍVNYM KROKOM V LIEČBE-PRÍPADNEJ BAKTERIÁLNEJ A VÍRUSOVEJ INFEKCIE je potreba proaktívne predchádzať sekundárnym infekciám a včas podporovať funkciu základných životných organov, zvlášť dôležitý je aj u pac. s tzv. postkovidovým syndromom, ktorý môže pretrvávať niekoľko mesiacov.

Vzhľadom na nové poznatky o pandémii .Covid-19.-som vypracoval preventívny postup u ohrozených.

Podľa údajov je premorenosť obyvateľov na COVID 19 u nás okolo 15%. Vekové rozpätie od 40-75r.

Najviac nás budú ohrozovať bezpríznakový prenášači. S vírusovou nákazou bude treba žiť niekoľko

rokov a stále bude trvať nebezpečie inej, novej pliagy-po vtáčej, prasacej chrípke, SARS, Covid-19 príde niečo iné.

 

Nové poznatky  12/2020

1. Očkovanie proti Covid 19—Obdobie ochrannej imunity  po očkovaní je  do 6-7 mesiacov, potom hladina protilátok klesá a je potrebné nové očkovanie. Preklenutie obdobia  5-6mesiacov do nového termínu očkovania umožní  použitie detoxikačných, imunitných preparátov. Liečba je dvojkolová, trvá 10 týžd, /preparáty sú kvapkové, sprayové/,ich účinok  trvá  minimálne 6 mesiacov. Cena liečby je 8 eur/týžd.

Tento systém je výhodný aj pre pac, ktorí odmietajú testovanie, event -.očkovanie., V prípade, že by v danom preklenovacom období došlo k nákaze organizmu, je profit pac. vysoký. Priebeh ochorenia je už kontrolovaný  a sú zmiernené účinky nákazy. Aj napriek preočkovaniu, stále trvá  riziko reinfekcie v následnom období. Posledné informácie udávajú, že do 6 mesiacov sa do nemocnice s komplikáciami po Covide vracia 30% pac. liečených pre iné závažné ochorenie. Z toho 12% zomiera.

Štatistický údaj 5/2021 USA. Z 66 miliónov očkovaných II dávkou vakcíny sa reinfikovalo znovu 6 tisíc pac., z toho 600 museli hospitalizovať, z toho zomrelo 78 pacientov.

2. Pac. ktorí  prekonali Covidový  zápal pľúc a majú pretrvávajúce ,hlavne dýchacie, črevné a ľadvinové obtiaže, odporúčam 2x ročne  absolvovať detoxikáciu príslušných orgánových okruhov. Zvlášť výrazne sa v poslednom, období  ukazujú poruchy pľúcneho  tkaniva. Nevieme  dnes ešte vylúčiť  aká bude progresiu procesu. Na našej ambul .týchto,pac. dispenzarizujeme do doby ustálenia procesu.

Očkovanie proti Covidu: Je potrebné. Ak sa pacient nechá očkovať dobrovoľne proti tetanu, žltačke, neexistuje žiadny rozumný dôvod odmietať očkovanie proti Covidu.

Dnes známe kritérium pre očkovanie udáva, že očkovanie chráni očkovaného, ale po určitom čase, poklesom protilátok môže dochádzať aj k reinfekciám a dokonca aj k tichému, bezpríznakovému prenášaniu nákazy. Do budúca bude najväčší problém s pac. ktorí odmietnu testovanie a očkovanie. Určite budú limitovaný sankciami. 

Očkovanie detí

Nové poznatky z očkovania detí v ČR uvádzajú, že došlo k závažným reakciám imunitného systému. Celkové poznatky, prečo k tomu dochádza nie sú ešte známe. Výhodne sú u deti detox preparáty, sú bezpečné, bez vedľajších účinkov.

 

Nové poznatky  05/2021

V dnešnom období sa už objavujú nádejné vakcíny aj na očkovanie detí. Aj tu platí postup že po podaní očkovacej dávky a postupnom znižovaní hladiny protilátok bude potrebné vyplniť časovú medzeru do ďalšieho preočkovania. Ponúkame možnosť prípravy imunitného systému deti na očkovanie a možnosť zbaviť sa prebytočných toxínov po očkovaní špeciálnymi preparátmi.

 

 1. Niekoľko slov k používaniu ivermektínu

1. Lieková fy. ktorá ho vyrába neodporúča užívanie.

2. WHO svet org. Neodporúča užívanie pre vedľajšie účinky a neúčinnosť na Covid.

3. Na Slovensku máme už prvé prípady toxického poškodenia pacientov po ivermektíne (pečeň, ľadviny).

Naše interné informácie sú, že najlepšie chutí konská masť na svrab s ivermektínom natretá na chlieb. Tak teda dobrú chuť a udržte si zdravú pečeň, ľadviny a zdravý rozum.

Citujem časť reportáže prim. ARO odd. jednej stredoslovenskej nemocnice.

„Veľká diskusia sa už dlhší čas vedie okolo lieku Ivermetín, ale aj Isoprinosin či Azitromycin. Najmä prvý spomínaný si ľudia vo veľkom zháňajú roznymi cestiškami za oveľa vyššiu cenu, akú reálne liek má, keďže ho nevedia zohnať v lekárňach. Aký je váš názor na ivermektín?

Nám sa tu začínajú doslova hromadiť pacienti, čo už doma užívali Ivermektín a aj skončili v nemocnici a časť z nich skončila aj u nás na áre na umelej ventilácií pľúc. Zoberte si, že cez sviatky sme mali iba na JIS 7 pacientov na umelej ventilácii pľúc, z ktorých štyria brali už doma Ivermetín. Ak by bol skutočne taký účinný, ako niektorý tvrdia, nemali by sme pacientov, čo ho doma užili, a teraz sú s ťažkým priebehom u nás v nemocnici. My sme ho skúšali aj u našich na začiatku prijatia na naše oddelenie, ale ani u jedného sme nezaznamenali nejaký pozitívny efekt.“

 

Očkovať-neočkovať ale hlavne ostaňte zdraví. 12/2021

Reálne poznatky z ambulantnej liečby z posledného obdobia za 11 mesiacov t.r. sú nasledovne: 

 1.  Ochorieť môžete aj po očkovaní II dávkou vakcíny. Najskôr sme zachytili po 5 mesiacoch priebeh ľahký, zdroj nákazy v 40% dlhšia expozícia v rodine, prenosnosť od deti, ev. aj v zamestnaní, kde väčšina zamestnancov nebola očkovaná event. Dlhší časový kontakt, bez rúška aj s bezpríznakovým prenášačom.
 2.  Zhoršenie a stredne ťažký priebeh sme zaznamenali po II očkovaní v 6-9 mesiaci od očkovania u pac. s pridruženým ochorením – srdce, pľúca, ľadviny, kĺby. Ukazuje sa potreba preočkovania po 5-6 mesiacoch podľa, aktuálneho rozvoja infekcie.
 3.  Imunitná odpoveď pac. sa môže zvyšovať aj opakovaným prekonaním covid inf., pokiaľ nie je očkovaný. To znamená že by sa jednalo o celková premorenie obyvateľstva. Je pravdepodobné že 10% obyvateľov nikdy neochorie. Ostaný budú zasiahnutý. Trvanie takéhoto postupu je však zdĺhavé, minimálne 2-3r. To znamená ďalšie zničené vianoce, niekoľko sto mŕtvych a niekoľko sto pac. s trvalým poškodením a vysoké finančné škody v rozpočte, da sa hovoriť o miliarde eur. Takáto suma sa dala použiť na výplaty učiteľov, zdravotníkov a príplatky za lieky.A riešenie? Určite nie to, ako nám každú nedeľu v TV tvrdia samozvaný zatvrdelí politicky laici, že očkovanie nie je riešením a oni pošlú baličky s vitamínom. Tie baličky si môžu dať tak medzi kolená, tam sú najúčinnejšie. Nebezpečný precedens je to, že opakované reinfekcie nemusia prebehnúť ľahkou formou ochorenia a to je už lotéria so zdravím. Vysoké ohrozenie je vo vekových skupinách nad 50 r. a chronicky chorých.
 4.  Riešenie- nenásilne, efektívne a lacné.
  1.  Užívanie -detox špeciálnych antivírových proticovidových preparátov preventívne. Chránia pred covidom 6 mesiacov pre tých čo sa odmietajú očkovať, deti. U deti nižšieho veku je možná aplikácia vtieraním do kože.
  2.  Očkovať + užívať od 4 mesiaca po poslednom očkovaní preparáty detox. Ochrana sa posilní na 10-12 mesiacov.
  3.  Očkovať sa 2-3 aj 4 dávkou + detox. Ochrana pacientov sa podstatne zvýši predpoklad k 90% a viac. Bude stačiť preočkovať 1x ročne. Výhrou bude ľahký priebeh ochorenia v prípade infekcie, bez liečby v nemocnici a ohrozenia života. Lepšie, preventívne kroky sa ešte nepodarilo objaviť.

Pamätajte, že rady najzarytejších antivaxerov sa žiaľbohu prerieďujú (rýchlo vymierajú). Životunebezpečnú infekciu neoklameš.

Informácia o vyšetrení protilátok na Covid:

 1. Sú identifikované a zdrav. poisť. preplácané len u zvlášť určených diagnoz.
 2. Výpovedná hodnota pre kliniku je nízka, sú nepresné, zvlášť u lacných testov za 5 EUR.
 3. Pozitivita nie je uznaná ako oficiálne prekonanie COVIDU. 

Rovnako klinicky nevýznamné sú hladiny vitamínov, ktorých vyšetrení sa pac. domáhajú. V systéme ľudského organizmu sú to okrajové záležitosti, ktoré výrazne neovplyvňujú nákazu Covidom.

 

Odporúčanie lekára, rozum a vážte si svoje zdravie.

Bakteriálne, vírusové, parazitárne a plesňové infekcie, chlamýdie, borelióza - poštípanie kliešťom skoré a pozdné následky s neurologickými prejavmi.

Preventívne vyšetrenie na prítomnosť nádorového ochorenia, zachytenie ochorenia v skorom štádiu, detoxikačná liečba, stavy po chemoterapii a rádioterapii, kontrolná diagnostika pri možnej recidíve ochorenia, upresnenie miesta prípadnej metastázy, podporná imunitná liečba.

Degeneratívne nervovosvalové, Parkinson, Skleróza Multiplex, stavy po cievnej mozgovej chorobe, epilepsia.

Poruchy imunity, alergie, astma, psoriáza, ochorenie kĺbov a chrbtice.

Gynekologické ochorenia - myómy, cysty, chronické, plesňové alebo chlamýdiové infekcie, klimaktérium.

Choroby močových a tráviacich orgánov, akútne a chronické choroby močových orgánov, kože (ekzémy, dermatitídy, akné, atopické ekzémy, psoriáza, granulómy kože), štítnej žľazy, liečba ochorenia prostaty a chronických zápalov močových ciest muži/ženy, nový kombinovaný systém z detoxikačných a prírodných extraktov, zvýšenie libida, najmä po 40 roku života. Doba liečby 2x ročne po 10 týždňov.

Choroby srdca - ischémie, poinfarktové stavy, poruchy rytmu, choroby žíl, podporná liečba stareckého srdca, porucha rytmu srdca, porucha metabolizmu tukov, skleróza ciev-srdca, choroby žil a ciev DK.

Tehotenstvo-reprodukčné poruchy
Preventívne vyšetrenie budúcich rodičiek, reprodukčné a hormonálne poruchy, spontánne sa opakujúce potraty, neplodnosť. Priebežná detoxikácia organizmu pred plánovaným rozhodnutím na otehotnenie by mala byť základným krokom každej mladej ženy, zvlášť je dôležitá u budúcich mamičiek, v prípade ak sú v anamnéze prekonané infekčné, vírusové ochorenia, spontánne potraty. Povinnosťou by sa mala stať pred plánovaným umelým oplodnením, vysoko sa zvýši percento úspešnosti zákroku. Rovnako dôležité je aj detoxikačné premeranie partnera.
* Liečba hormonálnych porúch, klimakterické stavy, osteoporóza kostí (najčastejšie postklimakterická u žien).

Aktívne a preventívne vyšetrenie zdravia pacientov, športovcov a tiež liečba obezity.

Metabolické choroby - cukrovka, vrodené, záťaže cudzorodou látkou (kovy, chemické látky).

Choroby detí - parazitárne, plesňové ochorenia, hyperaktivita, pomočovanie, dysfunkcia imunitného okruhu, opakujúce sa infekcie, bakteriálne, vírusové, podpora imunity-preparáty pre deti do 3. roka života a po 3. roku života (pohodlne užívanie vo forme sirupu, kvapiek).

*Špecialita - detské imunitne olejčeky (mandľový olej) znižujú nekľud.

*Špeciálny postup pri očkovaní detí-pozri podrobný postup.

*Špeciálne zameranie na choroby detí s intoleranciou histamínu, alergiou na mlieko, lepok, laktózu.

*Rodičia nepoškodzujte zdravie deti častým používaním antibiotík, zvoľte cestu podpory prirodzenej imunity.

Očkovanie detí: Problematika zníženia možných komplikácii po očkovaní detí je rozpracovaná metodikou detoxikácie. Organizmus dieťaťa by mal byť pripravený na prijatie vakcíny, preto je potrebné, aby v čase 10 dní pred očkovaním a 2-3 týždne po očkovaní boli aplikované preparáty. Ide o kvapkové formy, ktoré sa vmasírujú do kože dieťaťa.

Ochorenie pohybového aparátu - kĺby, chrbtica, svaly, šľachy, poúrazové pooperačné stavy, kombinovaná liečba - MD kolagén do akupunktúrnych bodov + rezonančné preparáty (Dr. Jonáš).
*Liečba chronickej bolesti - torpídna, nadorová, neuropatická, fantomova.

Senzoriálne poruchy - sluch, čuch, šelesty ušné, závratové stavy. Ochorenia sú torpídne a ťažko liečiteľné, je potrebné upresniť etiológiu, prevažne sú sekundárneho pôvodu.

Potravinové alergie (mlieko, lepok), testovanie na jednotlivé alergény - kovy, chemické látky, pele, zubná protetika.

Oznam

Pacienti iných ambulancii sa môžu objednávať telefonicky denne.

Viac informácií

Taktiež poskytujeme

Liečbu bolesti

 • Chronickú, akútnu, nádorovú,
 • opakujúcu sa bolesť (kĺby,
 • migrény), ochorenia chrbtice,
 • krčné syndrómy, ischialgie,
 • pooperačné stavy, (chrbtica,
 • kĺby, nádory).

Ochrnutia

 • Parézy (cievna mozgová príhoda),
 • špeciálna hlavová akupunktúra
 • YAMAMOTO, injekčná liečba BIO
 • kolagénom.

Senzoriálne poruchy

 • čuch, sluch - tinnitus, hluchota,
 • závrate - liečba Laser a akupunktúra
 • (nie je potrebná infúzna liečba).

USG

 • a, ABI index (paža - rameno) chorí
 • s ischémiou, choroby srdca, vysoký
 • krvný tlak, cukrovka.
 • b, vyšetrenie žilného riečišťa,
 • chlopní dolných končatín
 • - venózny reflux.

ZAPPER

 • inverzná a frekvenčná liečba
 • otestovaných ochorení v kombinácii
 • s detoxikačnou liečbou, výsledkom
 • je dlhodobý, výrazný zdravotný
 • profit pacienta.